Sekce download

Jako služba pro všechna média byla na našem serveru zřízena samostatná sekce download, v níž lze bezplatně stahovat aktuální fotky z tisku v tiskové kvalitě.

Uživatel získá přśtup k sekci download přes adresu presse.bachmannpreis.eu. Obrázky jsou seřazeny do kategorií a prezentovány jako thumbnails. Uživatel může provést selekci obrázků v souhrné prezentaci a stáhnout fotky v tiskovém rozlišení.

Screenshot Downloadbereich

V souvislosti se zpravodajstvím ke Dnům literatury německy mluvících zemí je povoleno užívat fotky bezplatně v televizi a v tiskových i online médiích.

Pro stažení fotek v tiskové kvalitě je nutné přihlásit se na serveru.
Uživatelské jméno: presse
Heslo: bachmannpreis

Sekce download TDDL 2008