Caterina Satanik, A

Rođ. 1976. u Beču/ živi u Höfleinu na Dunavu. 1994. do 2000. studij vjerske pedagogije i kombinirane vjerske pedagogije sa španjolskim jezikom. 

Od 2001. predaje vjeronauk i španjolski na različitim gimnazijama. Od jeseni 2007. izobrazba za psihoterapeuta. Piše poeziju i Bečke pjesme, kratke te povremeno i duže priče. Nikada se nije usudila objaviti nešto od svojih radova.

Video portret

 

Caterina Satanik (Bild: Christian Tesak)

 

Banner TDDL 2009