Cena Kelag od publika

Cena publika byla v tomto roce udělena již posedmé. Dotace ceny činila poprvé 6.000 eur. Volba vítěze tohoto ocenění probíhala výhradně přes internet. Sponzorem ceny je společnost Kelag.

Tilman Rammstedt, Dieter Moor, Armin Wiersma (Foto ORF/Johannes Puch)
Publikum rozhodlo a Cenu Kelag s dotací ve výši 6.000 eur získal Tilmann Rammstedt. Cenu předal ředitel představenstva společnosti Kelag Armin Wiersma.

Cena publika pro Rammstedta


Sčítání hlasů pod právním dohledem

Udělení této ceny probíhá nezávisle na ostatních cenách. Z tohoto důvodu je možné získat Ceny Kelag od publika a zároveň některou z cen od poroty.

Sčítání hlasů se koná pod právním dohledem. Právní cesta je vyloučena. Osobní údaje slouží jen a výhradně k určení vítěze ceny a podléhají příslušným zákonným ustanovením o ochraně osobních dat. Volba se koná v sobotu, dne 28. června, od 18.00 do 20.00 hodin.

Podmínky: emailová adresa plus odůvodnění volby. Každá emailová adresa je oprávněna odevzdat pouze jeden hlas. Tento hlas je platný pouze s odůvodněním (max. 400 znaků). Emaily na adresu pořadatele nebudou zahrnuty do hodnocení.