Celková umělecká koncepce

V tomto roce se prezentuje jeviště ve zcela novém formátu. Nejen aranžmá obecenstva v divadle ORF je jiné, ale i aranžmá umístění autora a poroty je mnohem otevřenější a flexibilnější

Středem pozornosti nadále autoři

Také nový moderátor Dieter Moor má díky novému aranžmá jeviště zcela nové možnosti působení a dovytváření své funkce. Rozumí se samo sebou, že autoři a autorky zůstávají i nadále ve sředu pozornosti.

Bühnenbild 2008 (Bild ORF/Johannes Puch)

Z obvyklého kruhové horizontu vzniklo uspořádání jednotlivých segmentů spojených kovovými prvky. Další nové výtvarné možnosti otevírá velká obrazovka v dekoraci.

H. P. Maya mit dem Modell der Bühne 2008 (Bild ORF/Johannes Puch)


Asociace s vodou

Ne náhodou připomíná jeviště vodní plochu. Od nedávna si říká hlavní město Korutan i "Klagenfurt am Wörthersee".

Bühnenbild 2008 (Bild ORF/Johannes Puch)

"Jevištní dekorace zůstává v pozadí"

H.P. Maya je již po dvaadvacáté jevištním výtvarníkem v klagenfurtském divadle ORF. Maya chce ale vytvořit víc než jen pouhou jevištní dekoraci. Jeho umění se v žádném případě nechce tlačit do popředí. Korutanskému umělci spíše záleží na vytvoření citlivě naaranžovaného prostoru pro autory.

H. P. Maya (Bild ORF/Johannes Puch)
Heinz Peter Maya, narozený v roce  1944 ve Villach


Maya navštívil průmyslovou školu pro aplikované umění v rakouském městě Graz a mistrovský kurs malířství u prof. Szyszkowitze. Studijní pobyty v Římě a Mnichově. Cesty Evropou, do Afriky (Sahara) a do USA.

Výstavy v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Itálii, účast na mezinárodních výstavách a uměleckých trzích.

Jeho umělecká univerzálnost se projevuje v jeho malbě, grafice, jeho mikroexperimentech a pracích s květinami a stromy při dekoraci jevišť pro divadlo a televizi.

Bühnenbild 2008 (Bild ORF/Johannes Puch)


Koordinace a vytváření celé řady uměleckých projektů a výstav, bienále INTART, projekt Alpy, umělecké sdružení Korutany. Fotodokumentace a animace u filmu.

Jeho práce se nacházejí ve vlastnictví mnoha uměleckých sbírek, muzeií (Albertina, Wolfgang Gurlitt Museum, Kärntner Landesgalerie, Museum Bochum, atd.) a soukromých sbírek.

"Heinz Peter Maya organizuje projekty, vzpírá se proti poklidné korutanské sebereflexi a snaží se předložit k diskusi umění jako estetický návrh a protinávrh společnosti. Pro tento účel organizuje volné prostory." (Fred Dickermann)

Banner TDDL 2008